tisdag 6 oktober 2009

Öppet samhälle - öppet ansikte!

Jag och Staffan Danielsson har skrivit två motioner med rubrikerna "Utred tydliga gränser för att dölja ansiktet med burka eller nikab" och "Maskeringsförbud vid demonstrationer" där vi utvecklar våra tankar kring att det inte ska vara tillåtet att dölja sina ansikten i vårt samhälle.
Vi grundar detta på att i ett öppet samhälle ska vi också kunna se varandras ansikten.
Jag anser att islam kan fortsätta att verka i Sverige även om kvinnorna visar sina ansikten. Jag anser demonstrationsrätten finns kvar ograverad även om deltagarna blir skyldiga att visa vem de är.
För att en demokrati ska fungera behövs det en lagstiftning som sätter gränser. Politik är att sätta gränser. Partipolitik är att sätta gränserna på olika nivåer. Utan gränser blir det anarki. Centerpartiet värnar allas lika värde och rättigheter. Dessa rättigheter kan endast inskränkas av andra människor rättigheter. Ingen enskild person äger det offentliga rummet. Alla lagar begränsar våra möjligheter att agera fritt och det är av hänsyn till andra människor.
Detsamma gäller ett förbud att dölja sina ansikten. Det är en demokratisk rättighet att få se och läsa andra människors ansikten. Ibland kolliderar det allmänna intresset med egenintresset och för mig väger det förstnämnda över i detta fallet.
Det finns även en annat sätt att se på saken. Det finns kvinnor som bär burka eller nikab av fri vilja men det finns också de som känner sig tvingade att göra det. En lagstiftning skulle hjälpa dessa kvinnor till ett friare liv. Jag tror också att det underlättar är det gäller möjligheten att få arbete.
Det finns ett antal skolor i Stockholm som har bett regeringen om hjälp när det gäller burka och nikab. De anser att det behövs ett nationellt beslut medan Jan Björklund och Nyamko Sabuni menar att det är beslut som varje skola kan ta. Jag stödjer skolornas uppfattning. Det är enklare för alla med samma regler och det ansvaret är jag beredd att ta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar